Paszport konia 22.08.2006. Aby, zgodnie z prawem, wprowadzić konia do obrotu lub wyjechać nim poza gospodarstwo, należy zaopatrzyć go w paszport. Paszport dla konia Aby, zgodnie z prawem, wprowadzić konia […]

Zgłoszenie zmiany posiadacza 22.08.2006. Drodzy Państwo ! W związku z tym, że bardzo często otrzymujemy od Państwa tylko wypełnione druczki Zgłoszeń Zmiany Posiadacza Konia informujemy jak należy postępować przy tej […]

Wstęp 23.08.2006. Witamy na nowej Oficjalnej stronie Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku

Fundusz hodowlany PZHK 2016 16.05.2016. Zasady tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych w ramach funduszu PZHK w 2016 r. Premie dla młodych koni Fundusz utwo­rzony na szcze­blu PZHK, w wy­so­ko­ści 134.000 […]

Zmiana właściciela konia 25.03.2013. Polski Związek Hodowców Koni informuje, że od dnia 01 kwietnia 2013 r. wszystkie zmiany właścicieli koni mogą być dokonywane jedynie w biurach OZHK/WZHK, po sprawdzeniu danych […]

Programy 22.08.2006. Programy dzięki którym odczytamy dokumenty Pobierz Adobe Reader 6.0 CE – podgląd plików pdf Pobierz Foxitreader – podgląd plików pdf Pobierz Word Viever – podgląd plików doc Pobierz […]

Wykazy ogierów 22.08.2006. Wykazy ogierów wpisanych do ksiąg koni zarodowych i rejestrów hodowlanych w województwie pomorskim na sezony rozpłodowe PZHK.pl

  Dokumenty 22.08.2006. Druki dokumentów Zgłoszenie konia do rejestru – paszport konia. Zgłoszenie osła do rejestru – paszport osła. Zgłoszenie zmiany właściciela – zmiana właściciela w paszporcie. Wniosek o wydanie […]

Statut PZHK, PomZHK 01.08.2006. Statut Polskiego Związku Hodowców Koni I. Nazwa, terendziałalności i charakter Polskiego ZwiązkuHodowców Koni § 1 Organizacja nosi nazwęPolski Związek Hodowców Koni, w skrócie PZHK, wdalszym ciągu […]