Zebrania Terenowych Kół Hodowców Koni

Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku zaprasza na zebrania TKHK w Słupsku, TKHK W Gdańsku i TKHK Sztum dla hodowców koni oraz prowadzących punkty kopulacyjne ogierów.
Zebrania odbędą się :

dnia 11 marca 2019 r. /poniedziałek/godz.11.00 w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Starym Polu.

dnia 12 marca 2019 r. /wtorek/ godz.11.00 w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu .

Program Szkolenia:

– informacja na temat znowelizowanych  przepisów weterynaryjnych dotyczących identyfikacji       koniowatych oraz ustawy o systemie identyfikacji / wojewódzki Lekarz Weterynarii w     Gdańsku/
– Sprawy Związkowe / harmonogramy imprez i wystaw hodowlanych, sprawy różne /
– odprawa z właścicielami ogierów uznanych prowadzących punkty kopulacyjne

Właściciele ogierów którzy nie zdali grzbietów bloczków oraz rejestrów krycia za rok 2018 oraz z lat ubiegłych proszeni są pilnie dostarczenie w/w dokumentów oraz aktualnych badań ogierów celem pobrania dokumentacji hodowlanej na rok 2019.!!!/