Zgłoszenie zmiany posiadacza

Zgłoszenie zmiany posiadacza

22.08.2006.
Drodzy Państwo ! W związku z tym, że bardzo często otrzymujemy od Państwa tylko wypełnione druczki Zgłoszeń Zmiany Posiadacza Konia informujemy jak należy postępować przy tej czynności.

Drodzy Państwo ! W związku z tym, że bardzo często otrzymujemy od Państwa tylko wypełnione druczki Zgłoszeń Zmiany Posiadacza Konia informujemy jak należy postępować przy tej czynności.

Aby dokonać Zgłoszenia Zmiany Posiadacza Konia należy wypełnić gotowy już druk, który znajduje się na samym końcu paszportu – Zgłoszenia Zmiany Posiadacza Konia – poza danymi poprzedniego i nowego właściciela należy wpisać datę kiedy nastąpiła zmiana i podpisy byłego i nowego właściciela.

Należy również dołączyć kserokopię umowy kupna sprzedaży. (Prosimy wypełniać (najlepiej) drukowanymi literami).
Wszystko to wraz z paszportem należy przysłać na
Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku, Al. Wojska Polskiego 91, 82-200 Malbork
(najlepiej listem poleconym).
Koszty z tym związane ponosi nowy właściciel.

  • za jedną zmianę jest to kwota 5,15 (pięć złotych piętnaście groszy) + opłata pocztowa za jeden paszport z VAT to kwota 4,51 (cztery złote pięćdziesiąt groszy).razem 9,66 (dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy).
  • za 2 do 6 paszportów 5,15 (pięć złotych piętnaście groszy) + opłata pocztowa za paszporty 4,76 (cztery siedemdziesiąt sześć)

Dokonujemy niezbędnych wpisów i odsyłamy paszport nowemu właścicielowi. Jeżeli macie Państwo jakieś wątpliwości zapraszamy do biura lub telefonujcie ( 055 / 272 31 25 ) udzielimy wszelkich informacji.

Serdecznie pozdrawiamy