Szkolenia dla kierowców i konwojentów transportujących zwierzęta

Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku informuje o szkoleniu dla kierowców i konwojentów transportujących zwierzęta.

 

Szkolenie jest prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) NR 1/200 z dnia 22
grudnia 2004 roku w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz
zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97. Kurs
kończy się egzaminem przed komisją powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Licencję potwierdzającą kwalifikacje osoby transportującej zwierzęta środkami transportu
drogowego, wydaje Powiatowy Lekarz Weterynarii bezterminowo. Jest ona wymagana przez
służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego od wszystkich osób przewożących
zwierzęta.

Termin szkolenia:
27.03.2018 roku godz. 9:00, Inkubator Przedsiębiorczości ul. Mściwoja II 28a, Kartuzy
Cena kursu 350 zł

Jeżeli będą Państwo zainteresowany zgłoszeniem kierowcy na szkolenie, proszę o kontakt
telefoniczny: 537 038 537 lub e – mail: szkolenia.omega@gmail.com