Wystawy w 2005 Lubań i Stare Pole

Wystawy w 2005 Lubań i Stare Pole

22.08.2006.
POMORSKIE TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU I ŻUŁAWSKIE TARGI ROLNE W STARYM POLU TO MIEJSCA WYSTAW HODOWLANYCH, NA KTÓRYCH HODOWCY KONI Z PÓŁNOCNEJ POLSKI MOGLI ZAPREZENTOWAĆ SWÓJ DOROBEK. Adam Jończyk

WYSTAWY W POMORSKIM ZWIĄZKU HODOWCÓW KONI

POMORSKIE TARGI ROLNO-PRZEMYSŁOWE W LUBANIU I ŻUŁAWSKIE TARGI ROLNE W STARYM POLU TO MIEJSCA WYSTAW HODOWLANYCH, NA KTÓRYCH HODOWCY KONI Z PÓŁNOCNEJ POLSKI MOGLI ZAPREZENTOWAĆ SWÓJ DOROBEK,

Na obydwu wystawach konie prezentowano w ręku w pozycji stój oraz w stępie i kłusie. Ocenie podległy cztery elementy : typ, pokrój, ruch oraz kondycja i pielęgnacja w skali 0-10 punktów. W Lubaniu oceny koni dokonywała komisja w składzie :Andrzej Orłoś, Jerzy Gawarecki i Marek Bobowski w pięciu klasach : w rasach szlachetnych klacze jednoroczne, ogiery jednoroczne, ogiery w wieku 4-7 lat, a w rasach zimnokrwistych klacze jednoroczne i dwuletnie. W klasach roczne klaczki i roczne ogiery ras szlachetnych zwyciężyło potomstwo ogiera MARAM – KWPN /Aram – Ficiretka po Zonnenglas/. W stawce siedmiu rocznych klaczy ras szlachetnych czempionką została kasztanowata KOMA / Maram – Konsola po Nippon/ hod. i wystawca Elżbieta Gołuńska z Borkowa. Klacz Koma uzyskała 36,33 punktów. Wśród siedmiu konkurentów jednorocznych ogierów ras szlachetnych tytuł czempiona przypadł gniademu ogierowi CENTURION /Maram – Centuria po Guido –Th. W /.hod. Krzysztof Mielewczyk z Borcza, a wystawca Marek Lesner z Redy oceniony na 36,33 punktów. Sześć ogierów szlachetnych w wieku 4-7 lat prezentowało nowoczesny wierzchowy typ o dużej wartości użytkowej na podstawie prób dzielności. Najwyżej wypunktowano na 39,33 pkt. kasztanowatego SARATOW – sp /Le Voltaire – Sangara po Geniusz/ hod. SK Moszna, wystawca SO Starogard Gdański. Duży sukces hodowlany odniósł Tadeusz Mrożewski hodowca koni zimnokrwistych z Lubowidza, którego hodowli jednoroczna i dwuletnia klacz zwyciężyły w swoich klasach. Czempionką jednorocznych klaczy zimnokrwistych została kasztanowata MOZELA /Lotram – Moza po Bistor / oceniona na 37,33 punktów. Tytuł czempionki dwuletnich klaczy zimnokrwistych zdobyła gniada MOZAIKA / Galon – Moza po Bistor / uzyskując 38,66 punktów. Na wystawach w Lubaniu i Starym Polu konie zaprezentowali hodowcy z Pomorskiego ZHK w Malborku i Warmińsko – Mazurskiego ZHK w Olsztynie. W Starym Polu komisja w składzie ; Andrzej Stasiowski, Jerzy Gawarecki i Marek Bobowski oceniała konie w następujących klasach : dwuletnie klacze ras szlachetnych, jednoroczne i dwuletnie klacze ras zimnokrwistych oraz jednoroczne i dwuletnie ogiery ras zimnokrwistych. W stawce sześciu dwuletnich klaczy ras szlachetnych czempionką została kasztanowata WAAIKA – sp / Maaik – KWPN i Wiwian po Justin Damaro – KWPN / hodowca i wystawca Marek Romanowski. Klacz Waaika uzyskała 38 pkt. Współzawodnictwo w grupie czterech zimnokrwistych klaczy jednorocznych zakończyło się zwycięstwem gniadej klaczy GOLETTA / Boletto – Gala po Gardan / hodowca i wystawca Rafał Rojewski z Sadłuk. Klacz ta uzyskała 37,66 punktów. W stawce sześciu dwuletnich klaczy zimnokrwistych zwyciężyła uzyskując 38,33 punktu kasztanowata ARMANDA / Ilion i Astra po Apis / hodowca i wystawca Andrzej Stefański z Benowa. Klasa jednorocznych ogierów zimnokrwistych reprezentowana była przez 6 konkurentów i zakończyła się zwycięstwem karego ogiera BENTOL / Sazar – Betty po Rum / hodowca i wystawca Rafał Rojewski z Sadłuk. Ogier Bentol uzyskał 37,33 punktów. W klasie siedmiu dwuletnich ogierów zimnokrwistych tytuł czempiona zdobył skarogniady POLAK / Gourmet i Polena po Brytan / hod. SK Nowe Jankowice wystawca Roman Szultka z Sąpolna. Ogier Polak uzyskał 38,66 punktu. Wszystkie konie zostały udekorowane flo, a czempioni dodatkowo szarfami, których fundatorem był Tadeusz Pudlis Prezes Pomorskiego Związku Hodowców Koni.