Relacja z wystawy w Starogardzie Gdańskim 2005

Relacja z wystawy w Starogardzie Gdańskim 2005

22.08.2006.
Adam Jończyk
POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY POCHODZENIA SZTUMSKIEGO NA TERENIE STADA OGIERÓW W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ODBYŁA SIĘ 52 WYSTAWA SPRZEDAŻ OGIERÓW ZIMNOKRWISTYCH NA KTÓREJ PRZEDSTAWIONO 37 OGIERÓW POCHODZENIA SZTUMSKIEGO, KTÓREGO REGIONEM JEST GŁÓWNIE POWIŚLE I POMORZE. Adam Jończyk
POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY POCHODZENIA SZTUMSKIEGO NA TERENIE STADA OGIERÓW W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ODBYŁA SIĘ 52 WYSTAWA SPRZEDAŻ OGIERÓW ZIMNOKRWISTYCH NA KTÓREJ PRZEDSTAWIONO 37 OGIERÓW POCHODZENIA SZTUMSKIEGO, KTÓREGO REGIONEM JEST GŁÓWNIE POWIŚLE I POMORZE.
W katalogu tegorocznej wystawy – sprzedaży znalazło się 37 wyselekcjonowanych ogierów rocznik 2003 pochodzących z 12 linii męskich reprezentujących 8 linii szwedzkich ardenów 1 linię francuskich ardenów i 3 linie reńskich belgów. W dniu 18 października przed komisją przedstawiono 37 ogierów o podstawowych wymiarach: 162,8-218,4-27,7. Komisja w składzie: Wiesław Niwiński – kierownik OZHK Białystok, Wojciech Ganowicz – dyrektor SO Sieraków, Marek Morawiec – kierownik Warmińsko – Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie zakwalifikowała wszystkie 37 ogierów z prawem wpisu do Ksiąg o średniej bonitacji 80,8 punktu co świadczy o wysokim poziomie hodowli. Trzydzieści trzy ogiery uzyskały bonitację 80 i więcej punktów. Komisja wyróżniła szczególnie sześć ogierów z których pięć zostało zbonitowanych na 83 punkty, a jeden na 84 punkty. W gronie ogierów 83 punktowych znalazły się dwaj synowie ogiera ILION, który pochodzi z linii francuskiego ardena Tombeur de Lagrange (nr kat. 25) kasztanowaty HARY od klaczy Hera po Bistor hod. Paweł Kawka, wystawca Andrzej Stefański i (nr kat. 26) kasztanowaty TALENT od klaczy Tema po Telex hod. Joachim Danielewski, wystawca Robert Grunwald. Obydwa ogiery są bardzo wyrośnięte, eleganckie i doskonale ruszające się. Oba zajmują boksy reproduktorów w Spółce Stad Ogierów Łąck-Starogard-Kętrzyn. Na czwartej i trzeciej pozycji komisja wskazała dwóch synów ogiera SKRZAT, który wywodzi sie z linii reńskiego belga Elbgang (nr kat.35) karego og. SKRZAGEN od kl. Sylaba po Syn i (nr kat. 36) gniadego TENSOR od kl. Terma po Brytan, czermpiona Polski dwuletnich ogierów,któremu na tej wystawie któremu na tej wystawie przyznano tytuł drugiego wice czempiona. Obydwa ogiery są w doskonałym typie o ładnych głowach i szyjach, prawidłowych kończynach i poprawnym ruchu. Hodowcą tych ogierów jest Rafał Rojewski a wystawcą Piotr Rojewski. Ogiery te zostały również zakupione do Spółki Stad Ogierów Łąck-Starogard-Kętrzyn. Tytuł pierwszego wice czempiona otrzymał ciemnogniady (nr kat. 37) og. POLAK syn reńskiego belga Gourmet i kl. Polena po Brytan, czempion regionalnej wystawy w Starym Polu. Ogier ten jest we wzorcowym typie o bardzo ładnej głowie i szyi i bardzo dobrym ruchu. Wyhodowany został w SK Jankowice, a właścielem jego i wystawcą jest Roman Szultka w którego stadninie zajmie boks reproduktora. Tytuł czempiona zdobył zbonitowany na 84 punkty (nr kat. 11) kasztanowaty MELOMAN syn ogiera Grek który reprezentuje linie szwedzkiego ardena Rolltana matka kl. Melodia jest wnuczką francuskiego ardena Tombeur de Lagrange. Ogier ten przedstawia doskonały typ Polskiego konia zimnokrwistego o pochodzeniu sztumskim, posiada bardzo dobrą kłodę i kończyny oraz wybitny ruch w stępie i w kłusie. Hodowcą i wystawcą tego ogiera jest Piotr Rojewski a nowym jego właścielem została spółka Stad Ogierów Łąck-Starogard-Kętrzyn. Hodowcy mogli być zadowoleni z pamiątek i nagród dzięki sponsorom, którymi byli: Polski Związek Hodowców Koni, Pomorski Związek Hodowców Koni, Terenowe Koło Hodowców Koni Gdańsk, Firma KATPOL Piotr Olwart, Firma PAVO, hodowcy Roman Szultka, Waldemar Faliński, Wiesław Faliński, Tadeusz Pudlis – Prezes Pom. ZHK , jacek Goszczyński – v-ce prezes Pom. ZHK.