Zmiany w wysokości opłat za paszporty

Zmiany w wysokości opłat za paszporty

27.02.2009.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 21 stycznia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu

 

 

Lp Rodzaj czynności Opłata
 1  dokonanie opisu słownego i graficznego konia

31,30

 2  zidentyfikowanie konia w przypadku koni pełnej krwi angielskiej, koni czystej krwi arabskiej, koni rasy kłusak oraz kuców szetlandzkich

 23,69

 3  zarejestrowanie konia

 33,80

 4  wydanie paszportu konia

 2,70

 5  wydanie duplikatu paszportu konia

 81,00

 6  dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

 5,40

   

 Lp Opłaty pocztowe

Opłata

 1  Poczta

5,55

 2  Poczta

5,75

 3  Poczta

5,90

 4  Poczta

6,50

 5  Poczta

8,90

 6  Poczta

10,40