Zebrania Terenowych Kół Hodowców Koni

Zebrania Terenowych Kół Hodowców Koni

01.02.2008.
Wykaz zebrań które odbędą się w najbliższym czasie w Pomorskim Związku Hodowców Koni

20.02.2008r (środa) Zebranie sprawozdawczo-yborcze Terenowego Koła Hodowców Koni w Słupsku odbędzie się w Lecznicy dla Zwierząt t na ul.Armii Krajowej 28/9 w Słupsku o godzinie 11:00

25.02.2008r. (poniedziałek) Zebranie sprawozdawczo-wyborcze  Sekcji Hodowców Konia Zimnokrwistego o pochodzeniu sztumskim odbędzie się w Łukocinie k/Tczewa o godzinie 11:00

27.02.2008r (środa) Zebranie sprawozdawczo-wyborcze  Terenowego Koła Hodowców Koni w Gdańsku odbędzie się w Restauracji „Pod Żurawiem” w Egiertowie o godzinie 10:00

04.03.2008r (wtorek) Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Terenowego Koła Hodowców Koni w Sztumie odbędzie się na terenie TRW Miłosna w Kwidzynie o godzinie 11:00

27.03.2008r (czwartek) Walny Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Pomorskiego Związku Hodowców Koni odbędzie się w Malborku
o godzinie 10:30 – pierwszy termin, godzina 11:00 – drugi termin