Krajowa Rada Izb Rolniczych

Krajowa Rada Izb Rolniczych

11.12.2007.
Krajowa Rada Izb Rolniczych serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników nam bezpłatne szkolenia w ramach projektu: S/118/002/06 „Aktualne wymagania w zakresie produkcji i użytkowania pasz na poziomie gospodarstwa rolnego”

 

Beneficjentami projektu będą rolnicy z całego kraju.
Celem projektu jest dostarczenie niezbędnej wiedzy z zakresu produkcji i użytkowania pasz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa paszowego.
Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę pozwalającą im na złożenie egzaminu ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych nie przeznaczonych do obrotu przed komisją powołaną przez wojewódzkiego lekarza weterynarii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r.

W programie szkolenia;

– Przepisy prawne dotyczące higieny i produkcji pasz oraz żywienia zwierząt -Wymagania dot. jakości pasz – Podstawy żywienia zwierząt – Organizacja bazy paszowej – Bilansowanie dawek pokarmowych przy pomocy programów komputerowych.
Szczegółowe informacje o miejscach i terminach szkoleń można uzyskać :
u koordynatorów lokalnych w wojewódzkich izbach rolniczych
w biurze realizatora projektu pod nr tel: 022 623-24-51 www.krir.pl
na stronach wojewódzkich izb rolniczych

Projekt został ogłoszony i zakontraktowany przez
Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” (Działanie 1.3 „Szkolenia”) z Krajową Radą Izb Rolniczych oraz Instytutem Zootechniki w Krakowie