Statut

Statut PZHK, PomZHK 01.08.2006. Statut Polskiego Związku Hodowców Koni I. Nazwa, terendziałalności i charakter Polskiego ZwiązkuHodowców Koni § 1 Organizacja nosi nazwęPolski Związek Hodowców Koni, w skrócie PZHK, wdalszym ciągu […]